Zamówienia Publiczne
Herb Polski
Pobierz daneKontakt
Wyloguj z panelu

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Nasze przedszkole bierze udział w  VII edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, której głównym celem jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. Program objęty jest patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, głównym Patronem medialnym jest telewizja Polsat Jim Jam.

 

Nasze Przedszkole bierze udział w Akcji XXII Akademii Zdrowego Przedszkolaka

„ZDROWA RODZINA - SZCZĘŚLIWA RODZINA”

Ak­cja ta jest po­­świę­­co­­na te­­ma­­ty­­ce zdro­­we­­go ży­­wie­­nia i ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Skła­da się z 6 – czę­ścio­we­go sce­na­riu­sza przy­go­to­wa­ne­go w opar­ciu o naj­now­szą wie­dzę z za­kre­su ży­wie­nia dzie­ci i ba­zu­je na ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej Pi­ra­mi­dzie Ży­wie­nia i Ak­tyw­no­ści Fi­zycz­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży.

 

 

Od 01 września 2017 r. OBOWIĄZUJE NOWE KONTO BANKOWE DO WPŁAT !!!

ZSO NR 4  

Bank PKO BP S.A.   22 1020 4391 0000 6302 0144 9560

 

Koncerty muzyki ze Szkoły Muzycznej YAMAHA:

17.11.2017 – godz. 12.45-13.15

12.01.2018 – godz. 12.45-13.15

09.03.2018 – godz. 12.45-13.15

27.04.2018 – godz. 12.45-13.15

 

Terminy koncertów muzycznych

17.10.2017 – godz. 9.00-9.30

09.11.2017 - godz. 9.00-9.30

07.12.2017 - godz. 9.00-9.30 

TEATRZYKI - Teatr SKRZAT - Kraków

23.10.2017 - godz. 11.45 – „Z kulturą na Ty”

27.11.2017 - godz. 12.45 „Strach ma wielkie oczy”

15.01.2018 - godz. 11.45  „Przygody Okruszka”

05.03.2018 - godz. 11.45 „Czarująca żaba”

13.04.2018 - godz. 11.45 – „Bal u królowej kwiatów”

21.05.2018 - godz. 11.45 – „O prosiaczku brudasku”.

 

INFORMACJA:

Informujemy, że placówka posiada dwa sposoby wejścia.Tak jak dotychczas za pomocą karty oraz nowy sposób za pomocą kodu.

 

 

Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości

Jesteśmy organizacją posiadającą status „Pożytku Publicznego”

Wpłacając 1% z ogólnej kwoty podatku (po naliczeniach)

wspomagasz Przedszkole Publiczne Nr 34 w Rzeszowie.

Numer KRS 0000145905

Zainwestuj w przyszłość!

Dziękujemy

 

Dyżur wakacyjny w 2018 roku będzie w miesiącu sierpniu.

W lipcu przedszkole będzie nieczynne.

Licznik wejść: 327640, dzisiaj: 84