Zamówienia Publiczne
Herb Polski
Pobierz daneKontakt
Wyloguj z paneluFirma ubezpieczająca dzieci od nieszczęśliwych wypadków w roku 2017/2018. Forma zgłaszania szkody.

FIRMA UBEZPIECZAJĄCA DZIECI OD NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

w roku szkolnym 2017/2018

InterRiskViennaInsuranceGroup

Suma ubezpieczenia: 30 000 zł.

Składka za ubezpieczonego: 46,00 zł.

 

1.     ZAKRES UBEZPIECZENIA:

 

Lp.

Rodzaj zdarzenia ubezpieczonego

Wysokość świadczenia

(% SU)

Kwota

świadczenia

1.          

Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku                                        

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 zł.

2.          

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

do 30% SU

3.          

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 30% SU

4.          

Uszczerbekna zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowo 1% SU

5.          

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

jednorazowo 10% SU

6.          

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo 10% SU

7.          

Pogryzienie przez psa, pokąsanie/użądlenie

jednorazowo 1% SU

8.          

Trwałe inwalidztwo częściowe

zgodnie z tabelą nr 4 OWU

9.          

Złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów

zgodnie z tabelą nr 5 OWU

10.        

Nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem

5% SU

11.        

Uszkodzenie ciała w wyniku NW, wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych

1% SU

12.        

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

jednorazowo 1% SU

 

1.     FORMA ZGŁASZANIA SZKODY:

- pobranie wniosku od Dyrektora placówki (Przedszkola),

- zgromadzenie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia (po zakończeniu leczenia),

- udanie się z dokumentacją do siedziby placówki:

 

InterRisk TU S.A.

Vienna Insurance Group

Oddziałw Rzeszowie

ul. Kopisto 8B/510, 35-315 Rzeszów

tel. (17) 853 39 23; fax. (17) 852 62 62