Zamówienia Publiczne
Herb Polski
Pobierz daneKontakt
Wyloguj z paneluDEKALOG RODZICA

Przy braku efektywnej komunikacji w rozwiązywaniu trudnych problemów rodzice powinni posługiwać się następującymi zasadami:

 

 1. miłość daje miłość – uczę swoje dziecko otwartości, dobroci, bezinteresowności wobec drugiego człowieka;
 2. szanuję cudze poglądy – staram się spokojnie wysłuchać relacji mojego dziecka, zanim wyrażę ostateczną opinię;
 3. lęk jest wrogiem zaufania – dążę do zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa, atmosfery przychylności i aprobaty;
 4. autorytety są drogowskazami w osiąganiu życiowych celów – podsuwam swojemu dziecku przykłady wartościowych, zasłużonych ludzi (dla ojczyzny, kultury, nauki i sportu);
 5. przykład własnego życia jest najlepszą nauką – unikam fałszu
  i dwuznaczności w swoim postępowaniu;
 6. mówię dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi – mobilizuję je do działania, wskazuję jego mocne strony;
 7. umiem „czytać” swoje dziecko – znam jego psychikę, zachowanie, potrafię szybko zareagować na pojawiające się zagrożenia;
 8. empatia do dar rozumienia bez słów – reaguję na przeżycia dziecka właściwą emocjonalną postawą;
 9. pochwała jest motorem dalszych sukcesów – rozsądnie nagradzam sukcesy dziecka, doceniam nawet najmniejsze starania;
 10.  pomagam w granicach rozsądku – uczę dziecko samodzielności, odpowiedzialności za własne czyny, podejmowania trafnych decyzji
  i wyborów.