Zamówienia Publiczne
Herb Polski
Pobierz daneKontakt
Wyloguj z paneluHARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI - 2018

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

19.02.2018r. godz.8.00

27.02.2018r. godz. 15.00

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.03.2018 godz. 8.00

16.03.2018 godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego
 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.03.2018 gogz.8.00

22.03.2018 godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28.03.2018 godz.8.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia).

28.03.2018 godz,.8.00

6.04.2018 godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

10.04.2018 godz. 9.00

6.

Postępowanie uzupełniające - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14.05.2018 godz. 8.00

26.05.2018 godz. 15.00

7.

Postępowanie uzupełniające - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14.05.2018 godz. 8.00

30.05.2018 godz. 15.00

8.

Postępowanie uzupełniające- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

7.06.2018 godz. 8.00

9.

Postępowanie uzupełniające - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia).

7.06.2018 godz. 8.00

14.06.2018 godz. 15.00

10.

Postępowanie uzupełniające- Podanie do publicznej widomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

18.06.2018 godz. 15.00