Zamówienia Publiczne
Herb Polski
Pobierz daneKontakt
Wyloguj z panelu2018-03-09 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie za udział w VII Spartakiadzie Przedszkolaków w Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 23 w Rzeszowie


2018-01-29 | CERTYFIKAT dla Przedszkola Publicznego Nr 34 za udział w Ogólnopolskim Konkursie "Przedszkolny Klub Wolontariatu"
Organizator: Studium Prawa Europejskiego

2017-11-26 | Dyplom dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie za udział w IX Międzyprzedszkolnym Pokazie Mody Ekologicznej

Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 28 w Rzeszowie


2017-06-06 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie za udział w VII Miedzyprzedszkolnym Przeglądzie Tanecznym "Na wakacje"
Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 11 w Rzeszowie

2017-05-30 | Dyplom dla PP Nr 34 za udział w VI Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Artystycznym " Optymistyczni i kolorowi"
Organizatorzy: Przedszkole Publiczne  Nr 9 i Publiczne Przedszkole Nr 33 w Rzeszowie

2017-05-26 | II miejsca dla Emilii Muchy za udział w konkursie piosenki dla Mamy "Sercem za serce". Gratulujemy!

2017-05-11 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie za udział w IV Międzyprzedszkolnym Przeglądzie muzyczno-ruchowym "Aerobik Przedszkolaka"
Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie

2017-04-27 | Udział w zawodach sportowych „Turniej Reksia” i zajęcie III miejsca
Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

2017-03-10 | DYPLOM dla Przedszkola Publicznego Nr 34 za zajęcie V miejsca w VI SPARTAKIADZIE PRZEDSZKOLAKÓW
Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Rzeszowie 

2016-11-23 | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. " Barwy jesieni".

Nasze Przedszkole otrzymało dyplom za udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt." Barwy jesieni", który odbył się w Przedszkolu Publicznym w Łoniowej. Serdecznie dziękujemy:)

Organizator: Przedszkole Publiczne w Łoniowej


2016-11-23 | Dzieciaki Mleczaki

Organizator: Polska Izba Mleka

Miło nam poinformować, iż Nasze Przedszkole otrzymało Certyfikat za udział w programie edukacyjno- informacyjnym „Dzieciaki Mleczaki”. Celem programu jest wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci oraz szerzenie idei zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców.


2016-11-09 | Certyfikat „Chronimy Dzieci”

CERTYFIKAT Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Przedszkole Publiczne Nr 34 w Rzeszowie posiada certyfikat „Chronimy Dzieci” przyznawany w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” placówkom systemu oświaty realizującym Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Certyfikat jest ważny do dnia 2017-11-02. Przedszkole spełnia następujące standardy ochrony dzieci:

Standard 1. Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.

Standard 2. Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

Standard 3. Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

Standard 4. Placówka oferuje rodzicom/opiekunom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.

Standard 5. Placówka oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

Standard 6. Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.


2016-06-24 | Udział w plebiscycie gazety Nowiny „Przebojowe Przedszkolaki 2016r.” Zdobycie 22 miejsca na 104
Organizator: Gazeta NOWINY

2016-06-07 | Udział w Mistrzostwach Przedszkolaków w piłce nożnej i zajęcie VI miejsca

Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie


2016-06-01 | Dyplom dla Aleksandry Hadały za zajęła II miejsca w Miedzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym p/h „Spotkanie z Ekologią”
Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 43 w Rzeszowie

2016-05-12 | Udział w IV Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Recytatorskim Utworów Wandy Chotomskiej „Wiersze, wierszyki, wierszyczki”.

Organizator: Przedszkole Publiczne nr 7, honorowy patronat: Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Stowarzyszenie Przedszkola Przyszłości


2016-05-12 | Udział w konkursie „Listy dla Ziemi” na Najpiękniejszy List Roku
Organizator: Fundacja Ekologiczna ARKA

2016-04-26 | Udział w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Recytatorskim „Patriotyczna Wierszolandia”.
Organizator PP Nr 23 w Rzeszowie, patronat honorowy Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości”

2016-04-20 | Dyplom za udział w I Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Tańców i Przyśpiewek Ludowych.
Organizator: Przedszkole Publiczne nr 36 w Rzeszowie

2016-04-14 | Udział w zawodach sportowych„Turniej Reksia” i zajęcie IV miejsca
Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

2016-03-17 | Udział w III Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Recytatorskim „Wiersze znane i lubiane” pod hasłem „Rosnę zdrowo”.
Organizator Przedszkole Publiczne Nr 24 w Rzeszowie

2015-12-04 | Udział w Międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”.
Organizator:Przedszkole Publiczne Nr 26 w Rzeszowie

2015-05-07 | Dyplom za zajęcie III miejsca w V Spartakiadzie Przedszkolaków

Organizator: SP Nr 27 w Rzeszowie


2015-04-12 | Dyplom dla Macieja Kiliana za zajęcie II miejsca w biegu młodzieżowym
Organizator: PKO Bank Polski

2015-03-19 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie za udział w XVI Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym pt: "Zaczarowany świat geometrii".
Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 22 w Rzeszowie

2014-12-22 | Wyróżnienie dla Milenki Kozłowskiej z Pracowni V w konkursie plastycznym „Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły”

Organizator: MDK we współpracy ze Szkołą Języków obcych i Zarządzania PROMAR oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego.


2014-10-20 | Dyplom za zajęcie II miejsca dla Macieja Kiliana
w biegu młodzieżowym na 300 metrów - II new balance Maraton Rzeszów

2014-06-27 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego Nr 34 za udział w projekcie "Woda nas uwodzi"
Organizator: Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

2014-06-27 | Podziękowanie dla nauczycielek: Pani mgr Jolanty Obłój i Pani mgr Barbary Oczoś za zaangażowanie w propagowanie postaw proekologicznych oraz udział w projekcie "Woda nas uwodzi".
Organizator: Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

2014-06-18 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego Nr 34 za udział w I Powiatowym Festiwalu Bajek Antynikotynowych
Organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

2014-06-18 | Dyplom dla nauczycielek: Pani Alicji Koczela i Jolanty Obłój za zajęcie II miejsca w I Powiatowym Festiwalu Bajek Antynikotynowych
Organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

2014-06-13 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego Nr 34 za udział w II Mistrzostwach Rzeszowa w Piłce Nożnej Przedszkolaków
Organizator: Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Rzeszowie Pan Grzegorz Gross

2014-06-04 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego Nr 34 za udział w PRZEGLĄDZIE "PRZEDSZKOLAKI MIASTU"

Organizatorzy: Dyrektorzy Przedszkoli Nr 7, Nr 40


2014-04-30 | PODZIĘKOWANIE dla Przedszkola Publicznego Nr 34 za udział w obchodach Święta Flagi pod przewodnim hasłem Przedszkolaki z Biało-Czerwoną
Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 13 w Rzeszowie

2014-04-30 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego Nr 34 za udział w świątecznym konkursie "WIELKANOCNE OZDOBY"
Organizator: Prywatne Przedszkole TĘCZOWA KRAINA w Rzeszowie

2014-04-30 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego Nr 34 za przygotowanie wychowanków do konkursu plastycznego "WIOSENNY BUKIET".

Organizator: ZSZP NR 6 - Przedszkole Publiczne Nr 21


2014-03-07 | Statuetka dla Przedszkola Publicznego nr 34 w Rzeszowie za udział w Przeglądzie Zespołów Tanecznych Przedszkolaków MINI CHEERLEADERS

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.

Patronat medialny: Polskie Radio Rzeszów, Gazety Codzienna Nowiny, Telewizja Polska Oddział w Rzeszowie


2014-03-01 | Dyplom dla Marianny Markiewicz za zajęcie I miejsca w I Rzeszowskim Przeglądzie Twórczości Dziecięcej MOJA MAŁA CHOREOGRAFIA
Organizator: Rzeszowski Dom Kultury

2014-02-12 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie za zajęcie III miejsca w IV Spartakiadzie Przedszkolaków
Organizator: ZSP Nr 5 i SP Nr 23 w Rzeszowie

2014-01-29 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego Nr 34 za udział w I Halowym Turnieju Piłki Nożnej Przedszkolaków

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Rzeszowie Pan Grzegorz Gross


2013-06-13 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego nr 34 w Rzeszowie za zajęcie III miejsca w I Mistrzostwach Rzeszowa Piłki Nożnej Przedszkolaków
Organizator: Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Rzeszowie.

2013-05-20 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie za udział w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym "Zabawka z odpadka".

Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 18 w Rzeszowie


2013-03-14 | Dyplom dla Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie FINALISTY konkursu Ministra Edukacji Narodowej "MAM 6 LAT".
Organizator: MEN

2012-11-28 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego nr 34 w Rzeszowie za zajęcie I miejsca w III Spartakiadzie Przedszkolaków
Organizatorzy: ZSP nr 5, SP nr 23 w Rzeszowie

2012-09-25 | Podziękowanie dla Dyrektora i nauczycieli z Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie za udział w akcji Piramida Żywienia Przedszkolaka
Zespół Akademii Zdrowego Żywienia: dr Anna Harton, Witold Lew Starowicz, Aneta Howaniec

2012-06-10 | Dyplom dla Jasia Rakickiego z Przedszkola Publicznego nr 34 w Rzeszowie. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym p/h "Moja mała ojczyzna-mieszkam w ..."
Organizator: BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Partnerzy: SCHNEIDER, PRIMO, ALPINO, NOWA SZKOŁA, BLIŻEJ EDUKACJI. Patronat honorowy: MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

2012-05-23 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego nr 34 w Rzeszowie za udział w Przeglądzie artystycznym "Przedszkolaki Miastu"
Organizatorzy: Przedszkola nr: 4, 17, 38, 40, 41

2012-05-17 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego nr 34 w Rzeszowie za udział w IV Wojewódzkim VIII Powiatowym Konkursie Ekologicznym "Przedszkolaków dobre rady na odpady"
Organizatorzy: Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli, Stowarzyszenie Przyjaciół Stalowowolskich Przedszkoli, Przedszkole Nr 4 w Stalowej Woli

2012-04-24 | Wyróżnienie dla Przedszkola Publicznego Nr 34 w przeglądzie artystycznym "OPTYMISTYCZNI RAZEM"
Organizatorzy: Dyrektor MDK w Rzeszowie, Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie

2012-04-23 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego nr 34 w Rzeszowie za udział w VIII Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Muzycznych "PRZEDSZKOLNA ORKIESTRA"
Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 22 w Rzeszowie

2012-01-14 | Nasze Przedszkole otrzymało certyfikat w ogólnopolskiej akcji " KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY".

Organizator: TYMBARK i marka KUBUŚ przy współpracy z Fundacją PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA


2011-06-26 | Podsumowanie konkursu plastycznego: "Zabawka ekologiczna".

Organizatorzy: Nauczycielki: Anna Wilk i Barbara Oczoś z Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie


2011-06-07 | VIII Olimpiada Ekologiczna

Organizatorzy: Nauczycielki: Anna Wilk i Barbara Oczoś z Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie


2011-06-03 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie za udział w XVII Międzyprzedszkolnym Ogólnomiejskim Konkursie Plastycznym pt: „Bajkowi bohaterowie z wizytą w Rzeszowie”.

Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie


2011-06-02 | I nagroda w II Spartakiadzie przedszkolaków. Dyplom dla przedszkola i nauczyciela.
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 23

2011-04-29 | III miejsce w III Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym Przedszkolaków ,,Dobre Rady Na Złe Odpady"-statuetka, dyplomy.
Organizator: Przedszkole Nr 4 - Stalowa Wola

2011-04-27 | Międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym

Organizator: Nauczycielka Jolanta Obłój z Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie


2011-03-07 | Dyplom dla nauczyciela Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie Pani mgr Jolanty Obłój za udział w I Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym pt: ”Śladami Baśni i Legend Polskich”.

Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 43 w Rzeszowie


2010-09-18 | Nagroda III kategorii i „Eko-czek w wysokości 500 złotych w konkursie „Kampania dla zrównoważonego rozwoju”

Organizator: Związek Komunalny „Wisłok”


2010-01-26 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie za udział w I Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym pt: "Oryginalna Ozdoba Choinkowa"
Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 2 w Rzeszowie

2009-12-17 | I nagroda w Spartakiadzie przedszkolaków Dyplom dla przedszkola i nauczyciela Agaty Peszko
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 23

2009-11-04 | Odebranie w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Certyfikatu Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Promotor: mgr Anna Wilk


2009-04-30 | Podziękowanie dla Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie za udział w obchodach ŚWIĘTA FLAGI pod przewodnim hasłem: PRZEDSZKOLAKI Z BIAŁO-CZERWONĄ.

Organizatorzy: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Prezydent Miasta Rzeszowa, Przedszkole Publiczne Nr 13 w Rzeszowie


2009-04-15 | Podziękowanie dla nauczycielek z Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie: Pani Jolanty Obłój, Pani Alicji Koczela i Pani Małgorzaty Sobkowiak za przygotowanie dzieci do Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego pt. "Zaczarowany świat bajek".

Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 23 w Rzeszowie.


2009-04-02 | Dyplom dla Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie za udział w X Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym pt: "Ratujemy naszą planetę".
Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 22 w Rzeszowie

2009-03-06 | Dyplom uczestnictwa dla Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie za udział w Miejskim Konkursie Plastycznym pt. "Moja ulubiona zabawka"
Organizatorzy: Pani Bożena Kukułka, Maria Łyszczarz i Iwona Ryndak ze Szkoły Podstawowej Nr 17 W Rzeszowie

2009-02-16 | Podziękowanie dla Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie za pomoc i dar serca dla zwierząt
Organizator: Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Schronisko KUNDELEK

2009-01-29 | Podziękowanie za piękną inicjatywę na rzecz osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie", Warsztaty Terapii Zajęciowej w Przeworsku wraz z uczestnikami

2008-12-18 | Podziękowanie od Dyrektora z Zespołu Szkół w Małej , dzieci, rodziców oraz wychowawcy kl. "0" za otrzymane podarunki mikołajkowe
Zespół Szkół w Małej

2008-12-06 | Podziękowanie za pomoc i dar serca dla zwierząt
Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt - Schronisko "Kundelek"

2008-06-16 | Dyplom za udział w I Miejskim Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym dla dzieci 6-letnich

Organizatorzy: Stowarzyszenie "Przedszkola Przyszłości", Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Przedszkole Publiczne Nr 34 w Rzeszowie


2008-06-11 | Dyplom za udział w VI Wojewódzkiej Sportowej Olimpiadzie "Przedszkoladzie"

Organizatorzy: Stowarzyszenie "Przedszkola Przyszłości", Podkarpacki Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Rzeszowa.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki


2008-04-30 | Podziękowanie za udział w obchodach ŚWIĘTA FLAGI pod przewodnim hasłem "Przedszkolaki z biało-czerwoną"
Organizatorzy: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Prezydent Miasta Rzeszowa, Stowarzyszenie "Przedszkola Przyszłości", Przedszkola Publiczne nr: 11, 13 w Rzeszowie.

2008-03-31 | Dyplom za udział w konkursie plastycznym p/h "Ilustracja ulubionego utworu Wandy Chotomskiej"

Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 7


2008-01-11 | Dyplom za udział w IV Przeglądzie "Jasełek", zorganizowanym w Kościele Matki Boskiej Saletyńskiej w Rzeszowie
Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 13

2008-01-09 | Dyplom za udział w I edycji Konkursu Inicjatyw BEZPIECZNE DROGI za przeprowadzenie akcji "Autochodziki dla podkarpackich przedszkoli"
Organizator: ORLEN

2007-12-21 | Podziękowanie za uczestnictwo w konkursie plastycznym Akademii Misia Haribo
Organizator: HARIBO Warszawa

2007-12-12 | Podziękowanie za udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim p/t "Razem z Guziolkiem piszemy bajki"

Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, Przedszkole Publiczne Nr 80 "Królestwo Maciusia"


2007-06-11 | Dyplom za udział w V Wojewódzkiej Sportowej Olimpiadzie "Przedszkoladzie"

Organizatorzy: Stowarzyszenie "Przedszkola Przyszłości", Podkarpacki Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Rzeszowa.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki


2007-06-06 | Jarmark Ekologiczny S.O.S. dla Ziemi
Organizator: Związek Komunalny "Wisłok"

2007-05-21 | Dyplom za udział w Przeglądzie słowno-muzycznym p/h "Piękna nasza Polska cała"

Organizatorzy: Przedszkola Publiczne Nr: 4, 7, 9, 17, 38, 40, 41


2007-04-20 | Dyplom za udział w I Międzyprzedszkolnym "Festiwalu Folkloru"

Organizatorzy: Dyrektor WDK w Rzeszowie, Dytrktor Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie


2007-04-08 | Podziękowania dla Pani Alicji Bialic - dyrektor Przedszkola Nr 34 w Rzeszowie za pomoc w kształtowaniu więzi rodzinnych pomiędzy dziećmi a ich uwięzionymi rodzicami

Organizator: Zakład Karny w Rzeszowie


2007-03-22 | Dyplom za udział w VII Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym p/t "Nasza Ojczyzna w baśniach i legendach"
Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 22 w Rzeszowie

2007-02-18 | Dyplom za udział w konkursie p/h "Łowcy Baterii"

Organizatorzy: Związek Komunalny „Wisłok”, Firma Usługowo Handlowa EKO-TOP oraz PROEKO Grupa Polska przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.


2007-01-05 | Podziękowanie za pomoc w promocji ideii integracji europejskiej w ramach konkursu p/h "Poznajemy naszą Europę"
Organizator: Centrum Edukacji ATUT

2006-06-06 | IV Wojewódzka Olimpiada PRZEDSZKOLADA
Organizatorzy: Stowarzyszenie "Przedszkola Przyszłości", Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Rzeszowa, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji.

2006-06-02 | Dyplom za udział w przeglądzie tanecznym pt. "Raz na ludowo"
Organizator: Przedszkola Nr: 4, 7, 9, 17, 38, 40, 41. 

2006-04-21 | Dyplom za udział w castingu "Zdrowa Ziemia - Zdrowi Mieszkańcy"
Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 9 w Rzeszowie

2006-04-03 | Dyplom za udział w II międzyprzedszkolnym przeglądzie zespołów muzycznych "Przedszkolna orkiestra"
Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 22 w Rzeszowie

2006-03-27 | Dyplom za udział I międzynarodowym konkursie plastycznym - wyróżnienie dla Joasi Cios z II pracowni.
Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 13 w Rzeszowie.

2006-02-22 | Podziękowanie za życzliwość i pomoc ofiarowaną bezdomnym zwierzętom
Organizator: Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

2005-12-24 | Podziękowanie za przygotowanie potraw wigilijnych dla bezdomnych ze schroniska "Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta" w Rzeszowie
Organizator: Stowarzyszenie "Przedszkola Przyszłości" w Rzeszowie

2005-06-03 | Dyplom za udział w III wojewódzkiej olipmiadzie sportu "Przedszkoladzie"
Organizator: Stowarzyszenie "Przedszkola Przyszłości"

2005-06-03 | Dyplom za udział w akcji o zasięgu miejskim "Wiecznie zielone drzewo"
Organizator: Związek komunalny "WISŁOK" w Rzeszowie

2005-05-27 | Dyplom za udział w przeglądzie miejskim "Przedszkolaki tańczą i śpiewają"
Organizator: Stowarzyszenie "Przedszkola Przyszłości" w Rzeszowie

2005-05-16 | Podziękowanie za udział w I Ogólnopolskim konkursie Poetycko-Plastycznym
Organizator: Przedszkole Nr 15 w Zawierciu

2005-04-19 | Dyplom za udział w przeglądzie miejskim "Przedszkolna orkiestra"
Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 22 w Rzeszowie

2005-04-05 | Dyplom za udział w imprezie terenowej o zasięgu miejskim "Spacerkiem po rzeszowskich przedszkolach"
Organizator: Stowarzyszenie "Przedszkola Przyszłości" w Rzeszowie

2005-03-18 | Dyplom za udział w konkusie o zasięgu miejskim "Krajobrazy Polski"

Organizator: Przedszkole Publiczne nr 22 w Rzeszowie