Zamówienia Publiczne
Herb Polski
Pobierz daneKontakt
Wyloguj z paneluRYTMIKA

 "Zajęcia muzyczno-ruchowe" program edukacyjno-wychowawczy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rytmika jest metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką jak ruch, śpiew, improwizacja wprowadza dziecko w świat muzyki, wyzwala dziecięcą emocję i wyobraźnię. W zakresie wychowania estetycznego i ogólnego rytmika uwrażliwia na piękno w muzyce, ruchu i otaczającym świecie. Współdziałała z programem wychowania w przedszkolu w kształtowaniu pozytywnych cech osobowości i pożądanych postaw społecznych oraz przygotowaniu dziecka do szkoły. Zwiększa wrażliwość artystyczną dzieci, wpływa na rozumienie i umiejętność przeżywania innych dziedzin sztuki, przede wszystkim teatru i sztuk plastycznych. Zajęcia z rytmiki pobudzają również rozwój umysłowy dzieci. Koryguje ona również trudności w procesie kształtowania osobowości dziecka polegające na występowaniu nadmiernej ruchliwości, czy braku koncentracji uwagi.

 

Zajęcia z rytmiki prowadzi: mgr Marta Kut

  

JĘZYK ANGIELSKI

Program nauki języka angielskiego w przedszkolu: "ENGLISH IS FUN".

Nauka języka angielskiego metodą zabawową.

 

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi pani mgr Arleta Cag.


ZAPEWNIAMY:

  • Czas pracy w godz. 6.30-17.00
  • Odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej - brak spania na komendę
  • Opiekę psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną
  • Zajęcia otwarte dla rodziców
  • Wycieczki autokarowe
  • Wyjścia do teatru, muzeum
  • Występy artystyczne
  • Imprezy sportowe
  • Fachową i miłą kadrę
  • Bezstresową adaptację dziecka w przedszkolu

Godziny pracy pracowni: 

Pracownia I: 7.00 - 17.00
Pracownia II: 7.00-17.00
Pracownia III: 7.30-16.30
Pracownia IV : 6.30 - 16.30
Pracownia V: 7.00- 16.00

Pracownia  VI: 7.30 - 15.30

Pracowania VII: 7.00  -16.00

Pracownia VIII: 7.30 -16.30Powrót | Do góry